yasincangul kullanıcısının resmi
Mar 26, 2016
10430 görüntüleme
İtibar: 133

[ÇÖZÜLDÜ] v4 Varlık Seç Ekranında Hata (ACİL)

Merhabalar.

Varlık ekranında var olan ekrana yada yeni bir ekran eklemek istediğimizde mesaj olarak :

" 'GongSolutions.Wpf.DragDrop, PublicKeyToken=null' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. " 

şeklinde bir hata alıyorum. Bu hatayı araştırdım fakat bir cevap bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkürler

5 cevap

yasincangul kullanıcısının resmi
yasincangul
Mar 26, 2016
İtibar: 133

  

mehmet kullanıcısının resmi
mehmet
Mar 28, 2016
İtibar: 2348

Bundan bir şey anlamak mümkün değil. Detaylı Rapor a tıklayın ve oradaki raporu gönderin oradan çözmeye çalışalım.

yasincangul kullanıcısının resmi
yasincangul
Mar 28, 2016
İtibar: 133

-----------------------------

[General Info]

 

Application: SambaPOS

Version:     4.1.82

Region:      tr

DB:          SQ

Machine:     SERVER

User:        Administrator

Date:        28.03.2016

Time:        09:03

 

User Explanation:

 

Administrator said ""

-----------------------------

 

[Exception Info 1]

 

Top-level Exception

Type:        System.Windows.Markup.XamlParseException

Message:     'GongSolutions.Wpf.DragDrop, PublicKeyToken=null' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.

Source:      PresentationFramework

Stack Trace: konum: System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)

   konum: System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.LoadBaml(XamlReader xamlReader, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlAccessLevel accessLevel, Uri baseUri)

   konum: System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)

   konum: System.Windows.Application.LoadComponent(Object component, Uri resourceLocator)

   konum: Samba.Presentation.Controls.Interaction.ValueChooserForm.InitializeComponent()

   konum: Samba.Presentation.Controls.Interaction.ValueChooserForm..ctor(IList`1 values, IList`1 selectedValues)

   konum: Samba.Presentation.Controls.Interaction.UserInteraction.ChooseValuesFrom(IList`1 values, IList`1 selectedValues, String caption, String description, String singularName, String pluralName)

   konum: Samba.Modules.EntityModule.EntityScreenViewModel.OnSelectScreenItems(String obj)

   konum: Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommand`1.<>c__DisplayClass6.<.ctor>b__2(Object o)

   konum: Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.Execute(Object parameter)

   konum: Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.System.Windows.Input.ICommand.Execute(Object parameter)

   konum: MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)

   konum: System.Windows.Documents.Hyperlink.OnClick()

   konum: System.Windows.Documents.Hyperlink.DispatchNavigation(Object sender)

   konum: System.Windows.Documents.Hyperlink.DoUserInitiatedNavigation(Object sender)

   konum: System.Windows.Documents.Hyperlink.OnMouseLeftButtonUp(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   konum: System.Windows.Documents.Hyperlink.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)

   konum: System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   konum: System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

   konum: System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

   konum: System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   konum: System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   konum: System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)

   konum: System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   konum: System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

   konum: System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

   konum: System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   konum: System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   konum: System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

   konum: System.Windows.ContentElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)

   konum: System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

   konum: System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)

   konum: System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)

   konum: System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)

   konum: System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   konum: System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   konum: MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   konum: MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

   konum: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

   konum: MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

   konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)

   konum: MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)

   konum: MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)

   konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)

   konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)

   konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()

   konum: System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)

   konum: System.Windows.Application.RunInternal(Window window)

   konum: System.Windows.Application.Run(Window window)

   konum: Samba.Presentation.App.Main()

 

Inner Exception 1

Type:        System.IO.FileNotFoundException

Message:     'GongSolutions.Wpf.DragDrop, PublicKeyToken=null' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.

Source:      mscorlib

Stack Trace: konum: System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)

   konum: System.Reflection.RuntimeAssembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)

   konum: System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)

   konum: System.Reflection.Assembly.Load(AssemblyName assemblyRef)

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.ResolveAssembly(BamlAssembly bamlAssembly)

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.ResolveBamlTypeToType(BamlType bamlType)

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.ResolveBamlType(BamlType bamlType, Int16 typeId)

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.GetXamlType(Int16 typeId)

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006SchemaContext.GetProperty(Int16 propertyId, XamlType parentType)

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Process_PropertyCustom()

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Process_OneBamlRecord()

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Process_BamlRecords()

   konum: System.Windows.Baml2006.Baml2006Reader.Read()

   konum: System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.TransformNodes(XamlReader xamlReader, XamlObjectWriter xamlWriter, Boolean onlyLoadOneNode, Boolean skipJournaledProperties, Boolean shouldPassLineNumberInfo, IXamlLineInfo xamlLineInfo, IXamlLineInfoConsumer xamlLineInfoConsumer, XamlContextStack`1 stack, IStyleConnector styleConnector)

   konum: System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)

 

-----------------------------

 

[Assembly Info]

 

Samba.Services, Version=1.0.0.0

mscorlib, Version=4.0.0.0

System, Version=4.0.0.0

Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0

WindowsBase, Version=4.0.0.0

Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0

Samba.Infrastructure.Data, Version=1.0.0.0

PresentationFramework, Version=4.0.0.0

System.Xaml, Version=4.0.0.0

Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0

FluentValidation, Version=3.4.0.0

Samba.Domain, Version=1.0.0.0

DevExpress.Xpf.Grid.v14.1, Version=14.1.6.0

DevExpress.Xpf.Grid.v14.1.Core, Version=14.1.6.0

PresentationCore, Version=4.0.0.0

Stateless, Version=1.0.0.0

System.Core, Version=4.0.0.0

System.Drawing, Version=4.0.0.0

DevExpress.Xpf.Core.v14.1, Version=14.1.6.0

EntityFramework, Version=4.4.0.0

System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0

System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0

Samba.Localization, Version=1.0.0.0

Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0

Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0

Samba.Persistance, Version=1.0.0.0

Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0

PropertyTools, Version=2012.4.14.1

 

-----------------------------

 

[System Info]

 

Operating System

-Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard

--CodeSet = 1254

--CSDVersion = 

--CurrentTimeZone = 180

--FreePhysicalMemory = 2257624

--OSArchitecture = 64-bit

--OSLanguage = 1055

--ServicePackMajorVersion = 0

--ServicePackMinorVersion = 0

--Version = 6.1.7600

 

Machine

-SERVER

--Manufacturer = GIGABYTE

--Model = GA-H77TN-SI

--TotalPhysicalMemory = 4179849216

--UserName = SERVER\KASA

 

-----------------------------

 

mehmet kullanıcısının resmi
mehmet
Mar 31, 2016
İtibar: 2348

Data göndermelisiniz. (mehmet@sambapos.com

yasincangul kullanıcısının resmi
best answer
yasincangul
Nis 02, 2016
İtibar: 133

Gerek Kalmadı Mehmet Bey. Bu Tür Bir Hatada Yapılacak Olan Tüm Kullanıcıları Kapatıp Programı Tekrar Üzerine Kurmak. Büyük İhtimal Çalışmayan Kısmı Kendisi Tamamlıyor.

Teşekkürler.

Şimdiye kadar cevaplanan
2185 soru
E-Posta Facebook Twitter RSS Skype
Telefon (212) 252 0634