firat kullanıcısının resmi
May 09, 2014
7004 görüntüleme
İtibar: 76
+1
+26 beğeni
-1
You voted '-1'.

Garsonun Yaptığı Her Satışta %10 Prim Kazanması Hakkında

Merhaba SambaPos Ailesi

Firat isimli garsonun yaptığı her satışta %10 prim kazanması üzerinde çalışırken bir hata aldım. Aldığım hatanın ekran görüntülerinide aldım. Hata hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse "Hesap Hareketi Dökümanı Oluştur" eylemini gerçekleştirecek bir eylem oluşturuldu birde ödeme alındığında bu eylemi çalıştıracak olan kural tanımlandı. Eylemin Tutar kısmını %10 olarak vermeyi denediğimde bu eylem hiç çalışmadı hata da vermedi. Fakat Eylemin Tutar kısmındaki % işaretini kaldırıp sadece 10 yazdığımda bir hata alıyorum bu hatayı adım adım sizinle paylaşıyorum.  Nerede hata yaptığım konusunda yardımcı olursanız çok seviniriz.

1 cevap

firat kullanıcısının resmi
firat
May 09, 2014
İtibar: 76
+1
-48 beğeni
-1
You voted '+1'.

 

Yararlandığım Dökümanlar:

http://sambapos.org/wiki/doku.php/tr/personel_maas_takibi_hakedis_ve_ode...

http://sambapos.org/wiki/doku.php/tr/7.1.2_-_hesap_hareketi_dokumani_olustur

 

Hata MEsajının İçeriği;

-----------------------------

[General Info]

 

Application: SambaPOS

Version:     3.0.35 BETA

Region:      tr

DB:          SQ

Machine:     DEDOFIRAT-PC

User:        DEDOFIRAT

Date:        09.05.2014

Time:        12:46

 

User Explanation:

 

DEDOFIRAT said ""

-----------------------------

 

[Exception Info 1]

 

Top-level Exception

Type:        System.Reflection.TargetInvocationException

Message:     Exception has been thrown by the target of an invocation.

Source:      mscorlib

Stack Trace: at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)

   at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)

   at System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)

   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()

   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)

   at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)

   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)

   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)

   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)

   at System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Wait(TimeSpan timeout)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherOperation operation, CancellationToken cancellationToken, TimeSpan timeout)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)

   at Samba.Presentation.Services.Common.ExtensionMethods.PublishEvent[TEventsubject](TEventsubject eventArgs, String eventTopic, Boolean wait)

   at Samba.Presentation.Common.Services.ApplicationState.<NotifyEvent>b__7(ActionData x)

   at Samba.Services.Implementations.AutomationModule.ActionDataBuilder.InvokeFor(Action`1 dataAction)

   at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object , Action`1 )

   at Samba.Services.Implementations.AutomationModule.RuleExecutor.ExecuteWith(Object dataParameter, Action`1 dataAction)

   at Samba.Services.Implementations.AutomationModule.NotificationService.NotifyEvent(String eventName, Object dataParameter, Int32 terminalId, Int32 departmentId, Int32 userRoleId, Int32 ticketTypeId, Action`1 dataAction)

   at Samba.Presentation.Common.Services.ApplicationState.NotifyEvent(String eventName, Object dataObject)

   at Samba.Presentation.Services.Implementations.TicketModule.TicketService.AddPayment(Ticket ticket, PaymentType paymentType, Account account, Decimal amount, Decimal tenderedAmount)

   at Samba.Modules.PaymentModule.PaymentEditor.UpdateTicketPayment(PaymentType paymentType, ChangePaymentType changeTemplate, Decimal paymentDueAmount, Decimal paidAmount, Decimal tenderedAmount)

   at Samba.Modules.PaymentModule.PaymentEditorViewModel.SubmitPaymentAmount(PaymentType paymentType, ChangePaymentType changeTemplate, Decimal paymentDueAmount, Decimal tenderedAmount)

   at Samba.Modules.PaymentModule.PaymentEditorViewModel.SubmitPayment(PaymentType paymentType)

   at Samba.Modules.PaymentModule.PaymentEditorViewModel.OnMakePayment(PaymentType obj)

   at Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommand`1.<>c__DisplayClass6.<.ctor>b__2(Object o)

   at Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.Execute(Object parameter)

   at Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.System.Windows.Input.ICommand.Execute(Object parameter)

   at MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)

   at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()

   at System.Windows.Controls.Primitives.ToggleButton.OnClick()

   at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)

   at System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

   at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

   at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)

   at System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

   at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

   at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

   at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

   at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

   at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

   at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)

   at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)

   at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

   at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)

   at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)

   at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)

   at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

   at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)

   at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)

   at MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)

   at MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)

   at System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()

   at System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)

   at System.Windows.Application.RunInternal(Window window)

   at System.Windows.Application.Run(Window window)

   at Samba.Presentation.App.Main()

 

Inner Exception 1

Type:        System.ArgumentNullException

Message:     Value cannot be null.

Parameter name: source

Source:      System.Core

Stack Trace: at System.Linq.Enumerable.Select[TSource,TResult](IEnumerable`1 source, Func`2 selector)

   at Samba.Services.Implementations.AccountModule.AccountService.CreateTransactionDocument(Account selectedAccount, AccountTransactionDocumentType documentType, String description, Decimal amount, IEnumerable`1 accounts)

   at Samba.Modules.AccountModule.ActionProcessors.CreateAccountTransactionDocument.Process(ActionData actionData)

   at Samba.Services.Common.RuleActionTypeRegistry.ProcessAction(String actionType, ActionData actionData)

   at Samba.Services.Implementations.AutomationModule.AutomationService.ProcessAction(String actionType, ActionData actionData)

   at Samba.Modules.AutomationModule.AutomationModule.<OnInitialization>b__2(EventParameters`1 x)

   at Microsoft.Practices.Prism.Events.EventSubscription`1.InvokeAction(Action`1 action, TPayload argument)

   at Microsoft.Practices.Prism.Events.EventSubscription`1.<>c__DisplayClass2.<GetExecutionStrategy>b__0(Object[] arguments)

   at Microsoft.Practices.Prism.Events.EventBase.InternalPublish(Object[] arguments)

   at Microsoft.Practices.Prism.Events.CompositePresentationEvent`1.Publish(TPayload payload)

   at Samba.Presentation.Services.Common.ExtensionMethods.Publish[TEventsubject](TEventsubject eventArgs, String eventTopic, Action expectedAction)

 

-----------------------------

 

[Assembly Info]

 

Samba.Services, Version=1.0.0.0

mscorlib, Version=4.0.0.0

PresentationCore, Version=4.0.0.0

Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0

WindowsBase, Version=4.0.0.0

Samba.Infrastructure.Data, Version=1.0.0.0

PresentationFramework, Version=4.0.0.0

System.Xaml, Version=4.0.0.0

Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0

System, Version=4.0.0.0

Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0

FluentValidation, Version=3.4.0.0

Samba.Domain, Version=1.0.0.0

Stateless, Version=1.0.0.0

System.Core, Version=4.0.0.0

System.Drawing, Version=4.0.0.0

System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0

System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0

Samba.Localization, Version=1.0.0.0

Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0

Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0

Samba.Persistance, Version=1.0.0.0

Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0

PropertyTools, Version=2012.4.14.1

 

-----------------------------

 

[System Info]

 

Operating System

-Microsoft Windows 7 Ultimate

--CodeSet = 1254

--CSDVersion = Service Pack 1

--CurrentTimeZone = 180

--FreePhysicalMemory = 3129784

--OSArchitecture = 64-bit

--OSLanguage = 1033

--ServicePackMajorVersion = 1

--ServicePackMinorVersion = 0

--Version = 6.1.7601

 

Machine

-DEDOFIRAT-PC

--Manufacturer = To Be Filled By O.E.M.

--Model = To Be Filled By O.E.M.

--TotalPhysicalMemory = 8273793024

--UserName = DEDOFIRAT-PC\DEDOFIRAT

 

-----------------------------

 

 

Şimdiye kadar cevaplanan
2182 soru
E-Posta Facebook Twitter RSS Skype
Telefon (212) 252 0634