Harun kullanıcısının resmi
Eyl 28, 2017
1433 görüntüleme
İtibar: 13
+1
+5 beğeni
-1

Gün Sonu Raporu mail Atma

Etiketler: 

Raporu kaydediyor ancak mail atmıyor aldığım hata

Application: SambaPOS

Version:     5.1.62

Region:      tr

DB:          SQ

Machine:     DESKTOP-24FUL0P

User:        Harun

Date:        28.09.2017

Time:        18:16

 

User Explanation:

 

Harun said ""

-----------------------------

 

[Exception Info 1]

 

Top-level Exception

Type:        System.AggregateException

Message:     Bir veya daha fazla hata oluştu.

Source:      Samba.Infrastructure

Stack Trace: konum: Samba.Infrastructure.Helpers.Retry.Do[T](Func`1 action, TimeSpan retryInterval, Int32 retryCount)

   konum: Samba.Infrastructure.Helpers.Retry.Do(Action action, TimeSpan retryInterval, Int32 retryCount)

   konum: Samba.Services.Implementations.EMailService.SendEmail(String smtpServerAddress, String smtpUser, String smtpPassword, Int32 smtpPort, String toEmailAddress, String ccEmailAddresses, String fromEmailAddress, String subject, String body, String fileName, Boolean deleteFile, Boolean bypassSslErrors, Int32 retryCount, Int32 retryMinutes) C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs içinde: satır 36

 

Inner Exception 1

Type:        System.UnauthorizedAccessException

Message:     'C:\Program Files (x86)\SambaPOS5\MailRaporKaydet' yoluna erişim reddedildi.

Source:      mscorlib

Stack Trace: konum: System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)

   konum: System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)

   konum: System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share)

   konum: System.Net.Mail.AttachmentBase.SetContentFromFile(String fileName, String mediaType)

   konum: System.Net.Mail.AttachmentBase..ctor(String fileName)

   konum: System.Net.Mail.Attachment..ctor(String fileName)

   konum: Samba.Services.Implementations.EMailService.<>c__DisplayClass3_0.<InternalSendEmail>b__3(String x) C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs içinde: satır 70

   konum: System.Collections.Generic.List`1.ForEach(Action`1 action)

   konum: Samba.Services.Implementations.EMailService.InternalSendEmail(String smtpUser, String smtpPassword, Int32 smtpPort, String toEmailAddress, String ccEmailAddresses, String fromEmailAddress, String subject, String body, String fileName, Boolean bypassSslErrors, MailMessage mail, SmtpClient smtpServer) C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs içinde: satır 70

   konum: Samba.Services.Implementations.EMailService.<>c__DisplayClass2_2.<SendEmail>b__0() C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs içinde: satır 36

   konum: Samba.Infrastructure.Helpers.Retry.<>c__DisplayClass0_0.<Do>b__0()

   konum: Samba.Infrastructure.Helpers.Retry.Do[T](Func`1 action, TimeSpan retryInterval, Int32 retryCount)

 

-----------------------------

 

[Assembly Info]

 

mscorlib, Version=4.0.0.0

PresentationFramework, Version=4.0.0.0

PresentationCore, Version=4.0.0.0

System, Version=4.0.0.0

WindowsBase, Version=4.0.0.0

Samba.Services, Version=1.0.0.0

System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0

System.Configuration, Version=4.0.0.0

System.Xaml, Version=4.0.0.0

Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0

Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0

Samba.Presentation.Common, Version=1.0.0.0

Samba.Domain, Version=1.0.0.0

Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0

System.Core, Version=4.0.0.0

Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0

DevExpress.Xpf.Core.v14.1, Version=14.1.13.0

Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0

Samba.Localization, Version=1.0.0.0

Samba.Persistance, Version=1.0.0.0

FastButton, Version=1.0.0.0

 

-----------------------------

 

[System Info]

 

Operating System

-Microsoft Windows 10 Enterprise

--CodeSet = 1254

--CSDVersion = 

--CurrentTimeZone = 180

--FreePhysicalMemory = 1237116

--OSArchitecture = 64 bit

--OSLanguage = 1055

--ServicePackMajorVersion = 0

--ServicePackMinorVersion = 0

--Version = 10.0.15063

 

Machine

-DESKTOP-24FUL0P

--Manufacturer = LENOVO

--Model = 80MX

--TotalPhysicalMemory = 4127473664

--UserName = DESKTOP-24FUL0P\Harun

https://hizliresim.com/DyRGW6  https://hizliresim.com/mJzRg1

9 cevap

mehmet kullanıcısının resmi
mehmet
Eyl 29, 2017
İtibar: 2347
+1
-2 beğeni
-1

Gönderdiğiniz hata mesajı içeriğinde 

Message:     'C:\Program Files (x86)\SambaPOS5\MailRaporKaydet' yoluna erişim reddedildi. ,şeklinde bir hata var.

yani aslında dosyayı da kaydedemiyor.

kaydedemediği içinde mail gönderemiyor.

Size tavsiyem, Dosya kayor yerini Belgelerim\SambaPOS5 gibi SambaPOS un zaten yazmak hakkının olduğu bir dizine verin, sorununuz çözüleccektir.

Mehmet bey eklere bakarmısın ekte ki resimde gösterilen yer ayrı uyer orayada kaydediyor açıp bakıyorum.

Harun kullanıcısının resmi
Harun
Eyl 29, 2017
İtibar: 13
+1
+4 beğeni
-1

Mehmet bey eklere bakarmısın ekte ki resimde gösterilen yer ayrı programdan belirtilen yere  kaydediyor açıp bakabiliyorum.

https://hizliresim.com/DyRGW6  

https://hizliresim.com/mJzRg1

mehmet kullanıcısının resmi
mehmet
Eyl 29, 2017
İtibar: 2347
+1
-1 beğeni
-1

Resimde de ki adresiniz zaten hatalı c:\Sambapos diye bir dizine kopyalıyorsunuz dosyanızı

onu oraya değil belgelerim dizininizdeki sambapos5 dizinine kopyalayın

isaakkaya kullanıcısının resmi
isaakkaya
Eyl 30, 2017
İtibar: 90
+1
-4 beğeni
-1

Klasör izinlerini verin.
Aşağıdaki gibi hazırlayın.
https://www.youtube.com/watch?v=n9KoiPz9B6I

Arkadaslar ben raporu belirttigim klasore kaydediyor Diyorum izinlerde sorun yok, hatada program files gosteriyor. Ama ben c nin altinda sambapos klasorune kaydediyorum. Videoyu defalarca izledim ayni zaten ama gitmiyor iste...

 

1- Dosyayı kaydettiğiniz klasör izinlerini kontrol edin.  (izinleri everyone yapın daha sonra kısıtlama gerekiyorsa yapın.)

2- Dosya kayıt ve gönderim yaptığınız eylemdeki dosya uzantı yollarını doğru yazdınız mı kontrol edin.

  -->Rapor hata Message:     'C:\Program Files (x86)\SambaPOS5\MailRaporKaydet' yoluna erişim reddedildi.

3- email gönderim yaptığnız mail serverdeki smtp ayarları güvenlik ve şifrelerini kontrol edin.

   -->Rapor hata Mesajı: Samba.Services.Implementations.EMailService.InternalSendEmail(String smtpUser, String smtpPassword, Int32 smtpPort, String toEmailAddress, String ccEmailAddresses, String fromEmailAddress, String subject, String body, String fileName, Boolean bypassSslErrors, MailMessage mail, SmtpClient smtpServer) 

Harun kullanıcısının resmi
Harun
Eki 02, 2017
İtibar: 13
+1
-1 beğeni
-1

Söylenilen hepsini kontrol ettim tekrar tekrar yaptım . Olmadı...

Harun kullanıcısının resmi
Harun
Eki 02, 2017
İtibar: 13
+1
0 beğeni
-1

Söylenilen hepsini kontrol ettim tekrar tekrar yaptım . Olmadı...

isaakkaya kullanıcısının resmi
isaakkaya
Eki 02, 2017
İtibar: 90
+1
-1 beğeni
-1

hata mesajında da dosyanın bulunamadığını yazmış zaten. Dosya adı yazan yere aynı şekilde dosya yoluyla beraber yazın.

Harun kullanıcısının resmi
Harun
Eki 03, 2017
İtibar: 13
+1
-3 beğeni
-1

Çok Teşekkürler Dedğiğiniz gibi Okla belirttiğiniz alanı düzetince çalıştı. Ama bu alanın bu şekilde yazılacağı hiç bi video ve dökümanda yok.

Harun kullanıcısının resmi
Harun
Eki 04, 2017
İtibar: 13
+1
-3 beğeni
-1

[Exception Info 1]

 

Top-level Exception

Type:        System.AggregateException

Message:     Bir veya daha fazla hata oluştu.

Source:      Samba.Infrastructure

Stack Trace: konum: Samba.Infrastructure.Helpers.Retry.Do[T](Func`1 action, TimeSpan retryInterval, Int32 retryCount)

   konum: Samba.Infrastructure.Helpers.Retry.Do(Action action, TimeSpan retryInterval, Int32 retryCount)

   konum: Samba.Services.Implementations.EMailService.SendEmail(String smtpServerAddress, String smtpUser, String smtpPassword, Int32 smtpPort, String toEmailAddress, String ccEmailAddresses, String fromEmailAddress, String subject, String body, String fileName, Boolean deleteFile, Boolean bypassSslErrors, Int32 retryCount, Int32 retryMinutes) C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs içinde: satır 36

 

Inner Exception 1

Type:        System.Security.Authentication.AuthenticationException

Message:     Doğrulama yordamına göre uzak sertifika geçersiz.

Source:      System

Stack Trace: konum: System.Net.Security.SslState.StartSendAuthResetSignal(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest, Exception exception)

   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessReceivedBlob(Byte[] buffer, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.CheckCompletionBeforeNextReceive(ProtocolToken message, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(Boolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)

   konum: System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult lazyResult)

   konum: System.Net.TlsStream.CallProcessAuthentication(Object state)

   konum: System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

   konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)

   konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)

   konum: System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsyncResult result)

   konum: System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)

   konum: System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)

   konum: System.Net.Mail.SmtpConnection.Flush()

   konum: System.Net.Mail.ReadLinesCommand.Send(SmtpConnection conn)

   konum: System.Net.Mail.EHelloCommand.Send(SmtpConnection conn, String domain)

   konum: System.Net.Mail.SmtpConnection.GetConnection(ServicePoint servicePoint)

   konum: System.Net.Mail.SmtpTransport.GetConnection(ServicePoint servicePoint)

   konum: System.Net.Mail.SmtpClient.GetConnection()

   konum: System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)

   konum: Samba.Services.Implementations.EMailService.InternalSendEmail(String smtpUser, String smtpPassword, Int32 smtpPort, String toEmailAddress, String ccEmailAddresses, String fromEmailAddress, String subject, String body, String fileName, Boolean bypassSslErrors, MailMessage mail, SmtpClient smtpServer) C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs içinde: satır 77

   konum: Samba.Services.Implementations.EMailService.<>c__DisplayClass2_2.<SendEmail>b__0() C:\Users\emree\Documents\Github\SambaPOSPro\Samba.Services\Implementations\EMailService.cs içinde: satır 36

   konum: Samba.Infrastructure.Helpers.Retry.<>c__DisplayClass0_0.<Do>b__0()

   konum: Samba.Infrastructure.Helpers.Retry.Do[T](Func`1 action, TimeSpan retryInterval, Int32 retryCount)

 

-----------------------------

Şimdiye kadar cevaplanan
2123 soru
E-Posta Facebook Twitter RSS Skype
Telefon (212) 252 0634