Kullanıcı Aletleri

Site Aletleri


kaydırma çubuğu

Languages:

Diller:

Linkler - SambaPOS V4

Linkler - SambaPOS V3

Linkler - SambaPOS V2

Linkler - Sosyal Medya

—-

tr:yazici_sablonlari_genel_ozellikleri

Yazıcı Şablonları Genel Özellikleri

SambaPOS V3'de yer alan Yazıcı şablonlarının temelde V2'de kullandığımız yapı ile çok benserlikleri olsa da temel de bir kaç farklı özelliği mevcut.

V2 kullanıcılarınında hatırlayacağı gibi eskiden SambaPOS içerisinde sabit tanımlanmış alanlara ilgili değerler yazdırılıyordu. Bu durum farklı amaçlarla yazıcı çıktısı alabilmeyi zorlaştıryordu. Örneğin İkramların yazılacağı alan sabitti, veya Alt Başlık Şablonu adında toplamların yer aldığı bir bölüm vardı. Bu durum artık sizin ihtiyaçlarınız doğrutusunda değiştirildi. Artık bu düzenleme alanlarını kendimiz belirleyebiliyoruz.

Yönetim > Ayarlar > Yazıcı Şablonları menüsünde yer alan Şablonlarımızdan Adisyon Şablonunu İnceleyecek olursak;

Yazıcı Şablonlarının Temel Elementleri artık Ekranın sağ sütunun en üstünde yer alan Format Parçalarıdır. Bunlar bir şablon üzerinde yer alacak genel bölümleri tanımlarlar. Yukarıdaki resimde sağ üst köşede kırmızı kutu içeriisnde yer almıştır.

[LAYOUTS] alanı bizim yazıcı şablonumuz içindeki genel yerleşimin planının yapıldığı temel alandır. İçinde temel Adisyon bilgileri yer alabileceği gibi yukarıda bahsedilen Bölümlerde yer alılar. Yukarıdaki ekran görüntüsünü inceleyecek olursak; Layouts alanı içine olan {ENTITIES} bir bölümdür ve bu satırın olduğu yere mavi oklarla işaretlenmiş ve [ENTITIES:Table] ve [ENTITIES:Customer] biçiminde yazılan başlıkların altında yer alacak verilen yazılacağını simgeler.

Aynı şekilde; Layout içinde yer alanb {ORDERS} alanı ise siparişlerinin yazılacağı yeri bize tanımlar. Buradki örnekte Orders'lar [ORDERS], [ORDERS:Gift], [ORDERS:Void], [ORDER TAGS] biçiminde yazılan veri alanlarının içeriğinini ekranda yukarıdan aşağıya yer aldığı sırada yazıalcağını tanımlar.

Yukarıdaki standart yüklü gelen şablon ile bir hesap yazdırıldığında aşağıdaki gibi bir çıktı alırız.

Resimdeki Masa No alanı, Şablonda bulunan {ENTITIES} veri alanının olduğu yere yazılan bilgidir. Aynı şekilde {ORDERS} alanıda aşağısında Ürünlerin ve İkram edilen ürünler için yazılmıştır.

Örnek bir Şablon içerisinde yer alabilecek Genel Bölümler;

  • {ENTITIES} Varlık Listesi
  • {ORDERS} Sipariş Listesi
  • {ORDER TAGS} Sipariş Etiketi Listesi
  • {TAXES} KDV Listesi
  • {DISCOUNTS} İskonto Listesi
  • {SERVICES} Servis Listesi
  • {PAYMENTS} Ödeme Listesi
  • {CHANGES} Ödeme Değiştir Listesi olarak da listelenebilir.

Yukarıdaki her bir bölümün içinde yer alabilecek değerler Şablon ekranlarında sağ sutünda verilmiştir.

– Nothing will print for void lines biçimine – (iki tane - işareti) ile başlayan satırlar çıktı da dikkate alınmayan bilgilendirme satırlarıdır. Şablonu tasarlarken sonradan hatırlamak istediğiniz bilgiler için kullanılır. Yazıcılarınız bu satırları dikkate almaz.

Değerlerin önünde <> sembolleri arasında yer alan değerler, o satırda yazılacak olan verinin biçimin tanımlanması için kullanılır. Örneğin <L00> Sola dayalı, font yüksekliği:0, font genişliği:0 oalcak şekilde yaz demektir. Sembolden sonra yer alan 2 rakam birincisi fontun yüksekliğini,2 ikincisi ise genişliğini belirtmektedir.

Kullanılabilecek diğer taglar aşağıda tablolanmıştır.

Êtiket Anlamı
<T> Title, Başlık; Solu, Sağı noktalı, biçimde başlık yazmayı sağlar
<F> Full Kendinden sonra gelen karakteri tüm satır boyunca yazmayı sağlar. Örn <F>* deniliği zaman satırın sonuna kadar yapar. Genellikle - ile çizgi çizmek için kullanılır.
<L> Left; O satırın sola dayalı yazılmasını sağlar.
<R> Right; O satırın sağa dayalı yazılmasını sağlar.
<C> Center; O satırın satıra ortalı yazılmasını sağlar.
<J> Justifeed; o satırda yer alacak yazının satıra sığdırır.
<W> Wait; Özellikle HUGIN yazarkasada gçnderilecek veriler arası bekleme yaptırır Her bir <W> 10 milisaniye bekleme yapar. <W><W><W> şeklinde kullanılırsa 30 milisaniye bekleme verilmiş olur.
<BEEP> Genellikle adisyon şablonunun sonuna eklenir. Yazıcının sesle ikaz verme özelliği varsa çıktı tamamlanınca sesli uyarı verilir.
<BMP> Bmp uzantılı resim dosyasının yolu ile birlikte verilerek çıktıya eklenmesini sağlar. Örn. <BMP>c:\Logo.bmp
tr/yazici_sablonlari_genel_ozellikleri.txt · Son değiştirilme: 2013/10/02 00:39 (Dışarıdan düzenle)