yucell's picture
Jan 09, 2017
416 views
Reputation: 14
+1
-5 likes
-1

v3 den v4 e geciş sorunu

Tags: 

v3 den v4 e  geciş yaparken bu hatayı almaktayım sebebi nedir ?

[General Info]

 

Application: SambaPOS

Version:     4.1.82

Region:      tr

DB:          SQ

Machine:     WMEDIAOWNER

User:        W Media Owner

Date:        08.01.2017

Time:        21:42

 

User Explanation:

 

W Media Owner said ""

-----------------------------

 

[Exception Info 1]

 

Top-level Exception

Type:        System.ComponentModel.Composition.CompositionException

Message:     Bileşim tek bir bileşim hatası üretti. Temel neden aşağıda sağlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için CompositionException.Errors özelliğini gözden geçirin.

 

1) Invalid column name 'EntityTypeId'.

Invalid column name 'EntityTypeId'.

 

Sonuç: Komut tanımı yürütülürken bir hata oluştu. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.

 

Sonuç: 'Samba.Modules.TicketModule.TicketModule' türünde bir örnek oluşturulmaya çalışılırken özel durum oluştu.

 

Sonuç: 'Samba.Modules.TicketModule.TicketModule' bölümü etkinleştirilemiyor.

Öğe: Samba.Modules.TicketModule.TicketModule -->  Samba.Modules.TicketModule.TicketModule -->  DirectoryCatalog (Path="E:\SambaPOS4")

 

Sonuç: 'Samba.Modules.TicketModule.TicketModule' bölümünden 'Samba.Modules.TicketModule.TicketModule (ContractName="Microsoft.Practices.Prism.Modularity.IModule")' dışarı aktarma işlemi alınamıyor.

Öğe: Samba.Modules.TicketModule.TicketModule (ContractName="Microsoft.Practices.Prism.Modularity.IModule") -->  Samba.Modules.TicketModule.TicketModule -->  DirectoryCatalog (Path="E:\SambaPOS4")

 

Sonuç: An exception occurred while initializing module 'TicketModule'. 

    - The exception message was: Bileşim tek bir bileşim hatası üretti. Temel neden aşağıda sağlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için CompositionException.Errors özelliğini gözden geçirin.

 

1) Invalid column name 'EntityTypeId'.

Invalid column name 'EntityTypeId'.

 

Sonuç: Komut tanımı yürütülürken bir hata oluştu. Ayrıntılar için iç özel duruma bakın.

 

Sonuç: 'Samba.Modules.TicketModule.TicketModule' türünde bir örnek oluşturulmaya çalışılırken özel durum oluştu.

 

Sonuç: 'Samba.Modules.TicketModule.TicketModule' bölümü etkinleştirilemiyor.

Öğe: Samba.Modules.TicketModule.TicketModule -->  Samba.Modules.TicketModule.TicketModule -->  DirectoryCatalog (Path="E:\SambaPOS4")

 

Sonuç: 'Samba.Modules.TicketModule.TicketModule' bölümünden 'Samba.Modules.TicketModule.TicketModule (ContractName="Microsoft.Practices.Prism.Modularity.IModule")' dışarı aktarma işlemi alınamıyor.

Öğe: Samba.Modules.TicketModule.TicketModule (ContractName="Microsoft.Practices.Prism.Modularity.IModule") -->  Samba.Modules.TicketModule.TicketModule -->  DirectoryCatalog (Path="E:\SambaPOS4")

 

    Check the InnerException property of the exception for more information. If the exception occurred 

    while creating an object in a DI container, you can exception.GetRootException() to help locate the 

    root cause of the problem. 

 

Sonuç: 'Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.Modularity.MefModuleManager' türü üzerinde 'OnImportsSatisfied' yöntemi çağrılırken özel durum oluştu.

 

Sonuç: 'Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.Modularity.MefModuleManager' bölümü etkinleştirilemiyor.

Öğe: Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.Modularity.MefModuleManager -->  Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.Modularity.MefModuleManager -->  AssemblyCatalog (Assembly="Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35")

 

Sonuç: 'Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.Modularity.MefModuleManager' bölümünden 'Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.Modularity.MefModuleManager (ContractName="Microsoft.Practices.Prism.Modularity.IModuleManager")' dışarı aktarma işlemi alınamıyor.

Öğe: Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.Modularity.MefModuleManager (ContractName="Microsoft.Practices.Prism.Modularity.IModuleManager") -->  Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.Modularity.MefModuleManager -->  AssemblyCatalog (Assembly="Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35")

 

Source:      System.ComponentModel.Composition

Stack Trace: konum: System.ComponentModel.Composition.Hosting.CompositionServices.GetExportedValueFromComposedPart(ImportEngine engine, ComposablePart part, ExportDefinition definition)

   konum: System.ComponentModel.Composition.Hosting.CatalogExportProvider.GetExportedValue(CatalogPart part, ExportDefinition export, Boolean isSharedPart)

   konum: System.ComponentModel.Composition.Hosting.CatalogExportProvider.CatalogExport.GetExportedValueCore()

   konum: System.ComponentModel.Composition.Primitives.Export.get_Value()

   konum: System.ComponentModel.Composition.ExportServices.GetCastedExportedValue[T](Export export)

   konum: System.ComponentModel.Composition.Hosting.ExportProvider.GetExportedValueCore[T](String contractName, ImportCardinality cardinality)

   konum: Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.MefBootstrapper.InitializeModules()

   konum: Samba.Presentation.Bootstrapper.InitializeModules()

   konum: Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions.MefBootstrapper.Run(Boolean runWithDefaultConfiguration)

   konum: Samba.Presentation.App.RunInReleaseMode()

 

-----------------------------

 

[Assembly Info]

 

Samba.Services, Version=1.0.0.0

mscorlib, Version=4.0.0.0

System, Version=4.0.0.0

Microsoft.Practices.Prism, Version=4.0.0.0

WindowsBase, Version=4.0.0.0

Samba.Infrastructure, Version=1.0.0.0

Samba.Infrastructure.Data, Version=1.0.0.0

PresentationFramework, Version=4.0.0.0

System.Xaml, Version=4.0.0.0

Samba.Presentation.Services, Version=1.0.0.0

FluentValidation, Version=3.4.0.0

Samba.Domain, Version=1.0.0.0

DevExpress.Xpf.Grid.v14.1, Version=14.1.6.0

DevExpress.Xpf.Grid.v14.1.Core, Version=14.1.6.0

PresentationCore, Version=4.0.0.0

Stateless, Version=1.0.0.0

System.Core, Version=4.0.0.0

System.Drawing, Version=4.0.0.0

DevExpress.Xpf.Core.v14.1, Version=14.1.6.0

EntityFramework, Version=4.4.0.0

System.Windows.Forms, Version=4.0.0.0

System.ComponentModel.Composition, Version=4.0.0.0

Samba.Localization, Version=1.0.0.0

Microsoft.CSharp, Version=4.0.0.0

Microsoft.Practices.ServiceLocation, Version=1.0.0.0

Samba.Persistance, Version=1.0.0.0

Microsoft.Practices.Prism.MefExtensions, Version=4.0.0.0

PropertyTools, Version=2012.4.14.1

 

-----------------------------

 

[System Info]

 

Operating System

-Microsoft Windows 10 Home

--CodeSet = 1254

--CSDVersion = 

--CurrentTimeZone = 180

--FreePhysicalMemory = 3957420

--OSArchitecture = 64 bit

--OSLanguage = 1055

--ServicePackMajorVersion = 0

--ServicePackMinorVersion = 0

--Version = 10.0.14393

 

Machine

-WMEDIAOWNER

--Manufacturer = Acer

--Model = Aspire E1-571G

--TotalPhysicalMemory = 8399462400

--UserName = WMediaOwner\W Media Owner

 

-----------------------------

 

######################### E N D #########################

We have already answers to
832 questions
E-Posta Facebook Twitter RSS Skype
Telefon (212) 252 0634